Benedikt Erlingsson's movies and tv series

Eldfjall (Volcano) (2011)
Foreldrar (Parents) (2007)
Direktøren for det hele (The Boss of It All) (2006)